Mirar a ADSADN Mirar a Google

13/4/09

Bioquímica per a tothom. 8. La unió dels aminoàcids: enllaç peptídic

Les primeres set entrades d'aquesta sèrie les hem dedicar als aminoàcids. Els aminoàcids són les peces fonamentals de les proteïnes (cadenes llargues d'aminoàcids) i dels seus "germans petits", els pèptids (cadenes curtes). Tant unes com els altres són cadenes d'aminoàcids units, principalment, pel que es coneix com a Enllaç peptídic.

Un enllaç peptídic es forma entre el grup amino d'un aminàcid i el grup carboxil de l'altre. Com podeu observar, en aquesta unió no intervenen per a res la cadena lateral que duen els aminoàcids. Dit d'una altra manera, tots els aminoàcids s'uneixen de la mateixa manera. En la formació de l'enllaç peptídic es desprèn una molècula d'aigua.


Image: Yrithinnd. Wikimedia commonssi mirem aquest tripèptid (format per la unió de 3 aminoàcids) veurem com obtenim unea cadena formada pels antics grups aminos i àcids units en enllaços peptídics, amb les cadenes laterals "alienes" a aquests enllaços penjant de la cadena principal. Aquest fet tindrà una importància capital, com veurem en la següent entrada.

Un darrer apunt de nomenclatura. Quan els aminoàcids formen part o bé de pèptids (cadenes curtes), o bé de proteïnes (cadenes llargues), pasen a denominar-se residus aminoacídics i, quan se'ls anomena, se'ls hi afegeix el sufix -il al seu nom.