Mirar a ADSADN Mirar a Google

11/1/09

FoxP2. VI. La perspectiva humana (1)

Previously on FoxP2...

El 2005 FoxP2, el "gen de la parla", ha recorregut un llarg camí en 4 anys... passant dels pulmons de ratolí [1] al cervell d'una família d'humans amb deficiències en la parla [2] i d'aquí als ocells que canten [4]. Però encara ens queden 3 anys per endavant...

2005: S'afina la cerca i s'expandeixen les espècies
El 2005 és un altre dels anys importants per a la fama de FoxP2 ja que es van descriure nous casos d'alteracions de la parla lligades a modificacions d'aquest gen en pacients sense cap parentiu amb la nostra ja famosa família KE inicial. DE 49 afectats per transtorns de la parla, 3 presentaven "errors" en el FoxP2. Els flaixos tornaven a brillar. (El mateix mes en què apareixia aquest nou article es publicava un extens treball d'un investigador sevillà, A. Benítez Burraco, en dues parts, I, y II)

Un mes més tard es publica un treball amb ratolins en els que el gen FoxP2 es troba alterat. Els ratolins amb les dues còpies "dolentes" del gen presentaven alteracions greus de mobilitat i mort prematura. Cosa sèria. Si, pel contrari, tan sols tenia una còpia alterada (eren heterozigots) tenien desordres a la seva vocalització "ultrasònica" (la crida entre la cria i la mare és inaudible pels humans), sense veure afectada la seva memòria o la seva capacitat d'aprenentatge. FOxP2 semblava, per tant, desenvolupar un paper important també en la "vocalització" dels rossegadors. En aquest estudi situen l'expressió de FoxP2 al cerbel, que no és el cos estriat, però també participa en la "memòria" que hem comentat anteriorment i en els moviments precisos i repetitus, com parlar (per a algunes persones més que per d'altres).

Mentrestant, d'altres treballs investigaven sobre la seqüència espaial i temporal de l'expressió de FoxP2 en peixos zebra. Bàsicament miraven on i quan es fabrica la proteïna durant la formació de cervell i cerebel d'aquesta espècie. Noves espècies. Noves dades. Nous articles.


Image: Wikimedia