Mirar a ADSADN Mirar a Google

27/3/09

Bioquímica per a tothom. 3. Aminoàcids proteics.

De tots els aminoàcids possibles, vem dir que només hi havia 20 que formaven part de les nostres proteïnes. Aquests 20 són els únics que es troben codificats pel DNA. Un gen codifica per a una proteïna. Cada 3 lletres del DNA (anomenades triplets o codons) d'un gen indiquen quin ainoàcid ha d'afegir-se a la proteïna naixent. Aquesta correspondència triplet-aminoàcid segueix un codi universal. Tots els éssers vius dels planeta el comparteixen. Aquest codi genètic és el diccionari entre el DNA i les proteïnes. En aquest diccionari també trobem la codificació per als punts i apart (Stop no és cap aminoàcid) Tornarem més endavant a aquest diccionari.

En algunes ocasions les proteïnes poden presentar aminoàcids diferents dels 20 que vem veure a l'entrada anterior. Aquests aminoàcids deriven de la modificació d'aminoàcids proteics un cop ja s'ha format la proteïna. Per exemple, el col·làgen (que notan sols es troba a les cremes: forma fibres que són la base de la nostra pell i els nostres ossos) contenen 4-hidroxiprolines (prolines amb un OH adicional) i 5-hidroxilisines (segur que podeu deduir què tenen de més... ). En aquest cas els triplets del gen del col·làgen indiquen que els aminoàcids que s'han de col·locar en la proteïna són prolines o lisines. Un cop la proteïna ja s'ha sintetitzat, es modifiquen donant lloc a les 4-hidroxiprolines i les 5.hidroxilisines.


Prolina i hidroxiprolina... quina és quina?

La el·lastina forma, com el col·àgen, fibres constituents de la nostra pell. Com el seu nom indica, no obstant, l'el·lastina és més el·làstica que el col·làgen. Part d'aquesta el·lasticitat se la dona una altra modificació dels seus aminoàcids, la desmosina, una molècula radial formada per la modificació i unió de quatre lisines. A continuació podeu observar la seva estructura... sou capaços d'identificar els grups aminos i àcids de les quatre lisines?