Mirar a ADSADN Mirar a Google

14/11/07

Optació evolutiva

La setmana passada em vaig assabentar d'una peculiaritat de la secundària de Catalunya (que també passa a Espanya). Crec que fins aquest any (a Catalunya) l'assignatura de ciències naturals era obligatòria en tots els cursos de l'ESO (l'ensenyament secundari Obligatori, és a dir, el que tots els que l'acabin haurien de tenir). Doncs bé, a partir de l'any que ve en quart d'ESO desapareix l'assignatura de ciències naturals, transformant-se en dues: Física i química i Biologia i Geología. Fins a aquí sembla una bona notícia. La mala notícia arriba quan un s'assabenta que són optatives, es troben en una llista de vuit assignatures de les que han d'escollir tres:

  • Biologia i geologia
  • Educació visual i plàstica
  • Física i química
  • Informàtica
  • Llatí
  • Música
  • Segona llengua estrangera
  • Tecnologia


Bé, direu, tampoc és tan greu que siguin optatives. Potser us ho semblarà més si us dic que en Biologia de Quart (optativa!) es dóna l'Evolució. És a dir, a una gran proporció d'alumnes que acabin la Secundària obligatòria, no se'ls explicarà gens d'evolució.

Sentiu aquest fregar de mans i aquestes lúgubres riures?. Sí, són els creacionistes, descollonant-se que els hi posem tan fàcil.