Mirar a ADSADN Mirar a Google

29/11/07

Qüestió de sexe II: mosques i moscos

En el capítol anterior els intrépidos investigadors del grup de Yun Tao (aquí, aquí i comentat per P. Ferree i D. Barbash, aquí). estudiaven el canvi en la proporció de sexes de la descendència de determinades poblacions d'oscas quan van descobrir:

a) El gen Nmy, necessari per a la correcta segregació de sexes. Quan faltava, es perdia la proporció del 50% mascles:femelles.
b) No obstant això, si a més de Nmy faltava el gen Dox, es recuperava la proporció

Com?

La biologia moltes vegades utilitza la doble negació com afirmació (recordeu les histones i els óssos polars?). En aquest cas funciona igual. Anem per parts:

En condicions normals.
Dox és un alterador de la segregació sexual (encara no es coneix el mecanisme pel qual actua). Si funciona, fa que no es tinguin les mateixes mosques que moscos
No obstant això, no pot actuar perquè Nmy l’inhibeix, li impedeix fer la seva funció.
Doble negació: al bloquejar l'alterador, s'aconsegueixen les proporcions normals.
Resultat final: No - No = Sí (50:50 de mosques:moscos)

Poblacions amb mala segregació de sexes en la descendència
Aquestes poblacions tenen el gen Nmy no funcional (a causa d'una mutació) i, per tant, incapaç d'inhibir a Dox
Hem tret una negació. Dox ara pot ocupar el seu paper de distorsionador de la segregació
Resultat final: No = No (95:5 mosques:moscos)

Dobles mutantes
En unes poques poblacions amb Nmy mutat (com en el cas anterior) s'observaven proporcions normals
Aquestes tenien alterat, per mutació, el gen Dox i, així, aquest no podia distorsionar gens, estigués o no el seu enemic Nmy.
Resultat final: Al llevar les dues negacions ens queda un flamant Sí (50:50 de mosques:moscos)

Però encara queden aromes per destil•lar d'aquest treball. La setmana que ve parlarem de l'origen i el funcionament d'aquests gens.