Mirar a ADSADN Mirar a Google

2/6/09

Preguntes sobre l'evolució: D'on ve la vida? IV

Després de tres entrades el panorama queda així (els punts 1, 2 y 4 estan totalment establerts i comprovats):

  1. Al principi ens trobem amb una Terra primigènia amb abundància de molècules inorgàniques i fonts externes d'energia.
  2. Gràcies a aquesta energia les molècules van combinant-se formant molècules cada cop més complexes.
  3. Diferents teories hipotetitzen què va passar en aquest espai de temps: Apareixen les primeres molècules autorreplicatives o les primeres rutes metabòliques autorreplicatives. Aparecen las primeras moléculas autorreplicativas o las primeras rutas metabólicas autorreplicativas
  4. Apareixen els primers éssers vius.
Segons la teoria més acceptada, en el pas 3 ens trobaríem amb una quantitat creixent de molècules d'RNA. L'RNA és important perquè no tan sols transporta informació genètica sinó que, a diferència del DNA, és capaç de "fer cosas". Més endavant alguns d'aquests primers éssers vius van incorporar proteïnes (que fan millor les coses) i DNA (que transporta de manera més estable la informació genètica). Els éssers vius que van incorporar aquestes millores es van imposar als que no les havien incorporat, els quals van acabar per desaparèixer per sempre.

La hipòtesis del món d'RNA està per demostrar, és cert, però això no la desacredita automàticament (si fos així moltes altres hipòtesis, científiques i, sobretot, no-científiques quedarien anul·lades de manera immediata). El nombre creixent de proves que s'esta recollint la van enfortint cada any que passa. Les hipòtesis que sí estan establertes absolutament és la de l'origen abiòtic de les molècules orgàniques i la de la procedència comú de tots els éssers vius actuals. TOTS els organismes de la Terra provenen dels supervivents de la carrera armamentística vital, d'aquells amb eines eficaces (proteïnes), i material genètic estable (DNA). Tots transportem la nostra informació en una combinació de 4 molècules (A, C, G i T, les quatre bases del DNA); tots generem RNA a partir del DNA; i tots generem proteïnes (formades per la combinació de les mateixes 20 totxanes) a partir de l'RNA. No us sembla senzillament meravellòs?

Una altra pregunta que podríem fer-nos és "per què" va sorgir la vida... Com pot sorgir un element ordenat en un univers que tendeix al desordre? Gràcies a l'energia... i a la pròpia complexitat del sistema. En aquest sentit, vull recomanar-vos el llibre Así de simple (us sona el nom?) de John Gribbin. En ell trobareu una explicació de la teoria del Caos i com aquesta pot ajudar a entendre el naixement -mai millor dit- de la vida. I, devidentment, no us podeu perdre Què és la vida? d'Erwin Schrödinger, i Què és la vida? o Microcosmos de Lynn Margulis i Dorion Sagan. Segurament parlarem més sobre aquests llibres en endavant. Els seguidors més "veterans" ja sabreu com m'agrada l'obra de Lynn Margulis, comentada a Gusiluz, el mol·lusc fotosintètic i la transferència horitzontal de gens y Spore-peniforme, de peixos fora de l'aigua al joc d'EA. Crec que és una injustícia que encara no tingui el premi Nobel. Però és clar, no n'hi ha de biologia... on li donarien? A Química? A medicina i fisiologia?