Mirar a ADSADN Mirar a Google

10/10/07

Tots al llit


La pressió arterial disminueix, la freqüència cardiaca es torna més lenta, augmenta el flux sanguini cap al nostre cervell i disminueix el to dels nostres vasos sanguinis. El nostre organisme pateix cap tipus de crisi? No, senzillament ens estem adormint.

Durant segles, l'home s'ha preguntat sobre la funció del son. S'han plantejat diferents hipòtesis, però encara no hi ha una resposta clara sobre el seu significat fisiològic. No obstant això, ja s'ha deixat enrere l'època en la qual es considerava aquest fenomen com una cosa passiva i se li considera un estat fruit d'accions positives. És a dir, durant el son perdem el contacte amb el nostre entorn, però això no vol dir que en el nostre cervell no estigui passant res. De fet, se succeïxen una sèrie de fases de forma cíclica que són imprescindibles perquè ens llevem amb la sensació d'estar descansats.

La successió dels estats de vigília i son (amb totes les seves fases) durant les 24 hores del dia és el que es coneix amb el nom de ritme circadiari i és imprescindible que aquest patró no es vegi alterat per a garantir un correcte funcionament del nostre organisme i, especialment, de les nostres capacitats cognitives.

En resum, si no dormim bé el nostre cervell té dificultats per a realitzar les seves tasques quotidianes com aprendre coses noves o analitzar la informació que rebem de l'entorn.

El patró del son varia amb l'edat, és freqüent que els nadons dormin 16 hores diàries i les persones de més edat només 6 (de Flickr).


L'alteració dels cicles de son i vigília és un dels problemes que presenten moltes malalties neurodegeneratives. La incapacitat que presenten els individus afligits per aquestes malalties per a mantenir un patró normal de son i vigília provoca l'agreujament dels símptomes relacionats amb la pèrdua de capacitats cognitives. Per aquest motiu, un grup d'investigadors del Regne Unit han realitzat un estudi en el qual analitzen si la inducció amb fàrmacs d'una pauta de son normal pot resultar beneficiosa per a tractar aquest tipus de malalties. Per a realitzar aquest estudi han utilitzat uns ratolins transgènics que presenten una mutació que provoca la malaltia de Huntington, una malaltia neurodegenerativa hereditària que també apareix en l'espècie humana. Els investigadors van tractar als ratolins amb un fàrmac que té efecte somnífer per tal de restaurar una pauta de son normal. Gràcies a aquest tractament van observar que la capacitat dels ratolins per a realitzar una sèrie d'exercicis relacionats amb la seva capacitat d'aprenentatge havia millorat.

Per tant, aquest estudi obre una possible via de tractament que podria millorar l'estat cognitiu de pacients amb malalties neurodegeneratives. No obstant això, encara es plantegen algunes incògnites atès que la utilització perllongada d'aquest tipus de fàrmacs pot implicar altre tipus de problemes. Sigui com sigui, és altra evidència més que demostra que respectar els cicles de son i vigília és molt important per a mantenir el nostre cervell sa i actiu. Intentaré pensar en això cada vegada que soni el meu despertador al matí.