Mirar a ADSADN Mirar a Google

3/10/07

Vitamines pel nostre ADN

Perquè el nostre organisme funcioni correctament és important que l'ADN de les nostres cèl·lules mantingui intacta la informació que conté. És habitual que durant la replicació, el procés que consisteix a copiar la molècula d'ADN per a obtenir una còpia exactament igual, es produeixin errors que introdueixin canvis en la informació genètica. Aquests errors, que poden estar provocats per factors externs o interns, provoquen alteracions a l'ADN causant canvis o pèrdues d'informació. Aquestes alteracions poden tenir distintes conseqüències i gairebé cap és bona: una d'elles és el càncer.

Les causes del càncer són múltiples i molt variades. Existeixen factors hereditaris i factors relacionats amb l'ambient en el qual vivim i amb el nostre estil de vida. Actualment, els experts reconeixen que la dieta és un dels factors que més afecten a l'aparició del càncer, no obstant, fa falta més investigació per a descobrir quins aspectes dietètics realment causen la malaltia.


Les sardines tenen un alt contingut en vitamina B6 (De Flickr)

En un article publicat recentment han trobat una relació entre els dèficits de la vitamina B6 i la inestabilitat de les molècules d'ADN de les cèl·lules. Utilitzant el llevat Saccharomyces cerevisiae com organisme d'estudi, han descobert que la mutació d'un gen denominat BUD16 provoca que les cèl·lules presentin més alteracions en l'ADN de l'habitual. Sembla ser que aquest gen està relacionat amb el metabolisme de la vitamina B6, un micronutrient que realitza diverses funcions a l'interior de les nostres cèl·lules. Una d'aquestes funcions està relacionada amb la biosíntesi del nucleòtid dTMP, un dels quatre constituents essencials de les cadenes d'ADN. Basant-se en les seves observacions els autors suggereixen que la deficiència en vitamina B6 podria incrementar les lesions en l'ADN a causa d'un desequilibri en la síntesi d'aquest nucleòtid. Aquestes lesions serien les causants de l'aparició de càncer en persones amb dietes deficients en aquest micronutrient.

Ja existeixen estudis a la població que demostren una relació entre els dèficits de la vitamina B6 i una major incidència de càncer. Per tant, aquest treball experimental dóna un pas al capdavant a l'aportar la possible causa molecular d'aquest fenomen i demostrar l'important paper que ocupa la dieta en la salut del nostre ADN.