Mirar a ADSADN Mirar a Google

11/9/07

No fer llum abans de donar a llum

A totes les cultures, la llum ha estat relacionada amb la vida. D’aquí prové l’expressió “donar a llum” per a referir-se a l’acte de parir. La paraula llum també es troba en una altra expressió, fer llum, significant dirigir la claror d’un llum allà on cal.

Investigadors de la Prefecture Univesity de Hiroshima, dirigits pel Dr. Yanagimachi, han publicat a PNAS els resultats de la seva investigació sobre l’efecte de la llum emprada en els laboratoris on es manipulen zigots (cèl•lules resultants de la unió d’un espermatozou amb un òvul) de rosegadors abans de ser implantats en les seves mares de lloguer. Segons els seus resultats, a les variables a tenir en consideració en tot experiment amb cèl•lules s’ha d’afegir el tipus de llum emprat en el laboratori. Per si no n’hi havien ja prous!

Quan aquests investigadors manipulaven zigots de rosegadors sota la llum de fluorescents freda (de longituds d’ona curtes, blavoses) observaven una major producció de radicals lliures que en les cèl•lules tractades sota llum fluorescent càlida (de longituds d’ona llargues, vermella). Els radicals lliures son molècules i ions amb alt poder reactiu, causants de molts problemes en les cèl•lules. De fet, observaren una menor capacitat de generar embrions viables en els zigots manipulats sota llum freda, segurament degut al dany causat per aquests radicals lliures.

Als seus experiments també van treballar amb cèl•lules protegides de la llum, les quals presentaven menor producció de radicals i una major capacitat de generar embrions viables… És a dir, millor no fer llum als zigots abans de donar a llum.

Així de simple, així de natural.